3

Rebecca Huang (Umthetho)

Ezemfundo

Septhemba 2015 kuya kuJulayi 2019, iBachelor of Law, iSochochow University

Agasti 2019 kuya ku-Okthoba 2020, Master of Law (International Economic Law), City University of Hong Kong

Inkambu yamacala:

Izingxabano zesehlukaniso namacala afanele asuselwe

Izingxabano zamafa nezinqubo ezilandelwayo zokubulawa

Honours

I-CET-6
Ukufaneleka Kwezomthetho 

Izilimi

IsiShayina, isiNgisi