3

Rebecca Huang (Paralegal)

Giáo dục

Tháng 9 năm 2015 đến tháng 7 năm 2019, Cử nhân Luật, Đại học Soochow

Tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, Thạc sĩ Luật (Luật Kinh tế Quốc tế), Đại học Thành phố Hồng Kông

Trường tranh tụng:

Tranh chấp ly hôn và các vụ kiện tụng liên quan

Tranh chấp thừa kế và các thủ tục thực hiện tiếp theo

Danh dự

CET-6
Trình độ chuyên môn pháp lý 

Ngôn ngữ

Tiếng Trung , Tiếng Anh