3

Rebecca Huang (Paralegal)

Utbildning

September 2015 till juli 2019, kandidatexamen i juridik, Soochow University

Augusti 2019 till oktober 2020, Master of Law (International Economic Law), City University of Hong Kong

Rättegångsfält:

Skilsmissstvister och relevant härledd tvister

Arvstvister och uppföljningsförfaranden

Högsta betyg

CET-6
Juridisk yrkeskvalifikation 

språk

Kinesiska , engelska