2

Јоеи Ву (Млађи сарадник

образовање

Септембра 2013. до јула 2017. године, дипломирани правник, Универзитет политичких наука и права Источне Кине
Септембра 2018. до фебруара 2020. године, магистар права (међународно пословно право), Универзитет у Бристолу

Искуства

ВУ се фокусира на прекогранично наслеђе породице и богатства, решавање грађанских и привредних спорова и корпоративно управљање. Нарочито му иде у правним службама за третман имовине у Кини за странце.

Парнично поље:
Спори око развода и релевантне изведене парнице
Спорови о наслеђивању и поступци извршења након тога

Поље ван парнице: 
Свакодневна комуникација са клијентима којима је потребан правни савет, састав основних ванпарничних инструмената о преносу капитала и делујућем уговору о држању, итд .; бављење наследничким правом и тестаментом, и помоћ страним купцима да се баве домаћим трансакцијама некретнина и опорезивањем.

Свака част

ЦЕТ-6
Стручна правна квалификација 

Језици

Кинески , енглески