3

Rebecca Huang (Paralegal

Arsimi

Shtator 2015 deri në Korrik 2019, Bachelor në Drejtësi, Universiteti Soochow

Gusht 2019 deri në Tetor 2020, Master i Drejtësisë (E Drejta Ekonomike Ndërkombëtare), Universiteti i Qytetit të Hong Kong

Fusha e procesit gjyqësor:

Mosmarrëveshjet për divorcin dhe çështjet gjyqësore përkatëse

Mosmarrëveshjet e trashëgimisë dhe procedurat e ndjekjes së ekzekutimit

Nderime

CET-6
Kualifikimi Ligjor Profesional 

Gjuhët

Kinezisht Anglisht