2

Joey WuBashkëpunëtor i ri

Arsimi

Shtator 2013 deri në Korrik 2017, Bachelor i Drejtësisë, Universiteti i Kinës Lindore i Shkencave Politike dhe Ligjit
Shtator 2018 deri në Shkurt 2020, Master i Drejtësisë (E Drejta Ndërkombëtare e Biznesit), Universiteti i Bristol

Eksperienca

WU përqendrohet në trashëgiminë ndërkufitare të familjes dhe pasurisë, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve civile dhe tregtare dhe qeverisjen e korporatave. Sidomos, ai bën mirë në shërbimet ligjore për trajtimin e pasurive në Kinë për të huajt.

Fusha e procesit gjyqësor:
Mosmarrëveshjet për divorcin dhe çështjet gjyqësore përkatëse
Mosmarrëveshjet e trashëgimisë dhe procedurat e ndjekjes së ekzekutimit

Fusha jo-gjyqësore: 
Komunikimi i përditshëm me klientët që kanë nevojë për këshilltar ligjor, përbërja e instrumenteve themelore jo-gjyqësore për transferimin e kapitalit dhe marrëveshja e veprimit të veprimit, etj; trajtimi i të drejtës së trashëgimisë dhe noterizimi i vullnetit, dhe ndihma e klientëve të huaj për të trajtuar çështjet e transaksionit vendas të pasurive të patundshme dhe taksave.

Nderime

CET-6
Kualifikimi Ligjor Profesional 

Gjuhët

Kinezisht Anglisht