2

Joey Wu (Junior spolupracovník

Vzdelávanie

September 2013 - July 2017, Bachelor of Law, East China University of Political Science and Law
September 2018 až február 2020, magisterský titul (medzinárodné obchodné právo), univerzita v Bristole

Skúsenosti

WU sa zameriava na cezhraničné rodinné a majetkové dedičstvo, občianske a obchodné spory a správu a riadenie spoločností. Darí sa mu najmä v právnych službách pri zaobchádzaní s majetkom v Číne pre cudzincov.

Súdne pole:
Spory o rozvod a príslušné odvodené súdne spory
Spory o dedičstvo a následné konania

Pole bez sporu: 
Denná komunikácia s klientmi, ktorí potrebujú právne poradenstvo, zloženie základných nástrojov, ktoré sa netýkajú súdnych sporov týkajúcich sa prevodu vlastného imania a konania holdingovej dohody, atď .; vybavovanie dedičského práva a notárskej zápisnice a pomoc zahraničným zákazníkom pri vybavovaní domácich transakcií s nehnuteľnosťami a daňových záležitostí.

Vyznamenania

SEČ-6
Právnická odborná kvalifikácia 

Jazyky

Čínština , angličtina