2

Joey WuJunior Associate

utdanning

September 2013 til juli 2017, Bachelor of Law, East China University of Political Science and Law
September 2018 til februar 2020, Master of Law (International Business Law), University of Bristol

Opplevelser

WU fokuserer på grenseoverskridende familie- og formuearv, sivil og kommersiell tvisteløsning og eierstyring og selskapsledelse. Spesielt gjør han det bra i juridiske tjenester når det gjelder behandling av eiendeler i Kina for utlendinger.

Søksmål felt:
Skilsmissetvister og relevant avledet søksmål
Arvstvister og oppfølgingsprosedyrer

Ikke-søksmål felt: 
Daglig kommunikasjon med klienter som trenger juridisk rådgivning, sammensetning av grunnleggende ikke-rettssaker for egenkapitaloverføring og fungerende beholdningsavtale osv .; håndtering av arverett og testamentarisering, og hjelpe utenlandske kunder med å håndtere innenlandske eiendomstransaksjoner og skattesaker.

Utmerkelser

CET-6
Juridisk faglig kvalifikasjon 

Språk

Kinesisk , Engelsk