video_img
चिनियाँहरूले कसरी विदेशमा सम्पत्ति खरीद गर्नका लागि आफ्नो पैसा चीनबाट बाहिर सार्न सक्दछन्?

video_img
विदेशीहरूले चीनमा सम्पदा पैतृक प्राप्त गर्ने तीन तरिकाहरू

video_img
कोभिड १ crisis को संकटको बीचमा तपाइँको चीन सम्पत्तिको लागि एक इच्छा गर्नुहोस्