3

रेबेका हुआang (प्यारालीगल)

शिक्षा

सेप्टेम्बर २०१ to देखि जुलाई २०१ 2019, कानून स्नातक, सूचो विश्वविद्यालय

अगस्त २०१ 2019 देखि अक्टूबर २०२०, मास्टर अफ लॉ (अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानून), ह Universityक Kongको शहर विश्वविद्यालय

लिटिगेसन क्षेत्र:

सम्बन्ध विच्छेदको विवाद र प्रासंगिक व्युत्पन्न मुकद्दमा

उत्तराधिकार विवाद र फलो-अप कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू

सम्मान

CET-6
कानूनी व्यावसायिक योग्यता 

भाषाहरु

चिनियाँ , अंग्रेजी