3

Ребека Хуанг (Паралегал)

Образование

Септември 2015 до јули 2019 година, дипломиран правник, универзитет во Соочов

Август 2019 до октомври 2020 година, магистер по право (меѓународно економско право), Градски универзитет во Хонг Конг

Судско поле:

Спорови за развод и релевантни судски спорови

Спорови за наследување и следење на постапките за извршување

Почести

CET-6
Правна професионална квалификација 

Јазици

Кинески англиски