2

Eyои ВуПомлад соработник

Образование

Септември 2013 година до јули 2017 година, диплома по право, Универзитет во источна Кина за политички науки и право
Септември 2018 до февруари 2020 година, магистер по право (меѓународно деловно право), универзитет во Бристол

Искуства

WU се фокусира на прекугранично наследство на семејството и богатството, решавање на граѓански и трговски спорови и корпоративно управување. Особено, тој добро се снаоѓа во правни услуги за третман на средства во Кина за странци.

Судско поле:
Спорови за развод и релевантни судски спорови
Спорови за наследување и следење на постапките за извршување

Поле во парница: 
Секојдневна комуникација со клиенти на кои им е потребен правен советник, состав на основни вонпарнични инструменти за трансфер на капитал и договорна должност за држење, итн .; постапување со наследно право и заверување на нотар и помагање на странски клиенти да се справат со домашните работи со недвижнини и даночни работи.

Почести

CET-6
Правна професионална квалификација 

Јазици

Кинески англиски