3

Rebeka Huanga (Paralegāla)

Izglītība

No 2015. gada septembra līdz 2019. gada jūlijam, tiesību zinātņu bakalaurs, Soohovas universitāte

2019. gada augusts līdz 2020. gada oktobris, tiesību maģistrs (starptautiskās ekonomiskās tiesības), Honkongas pilsētas universitāte

Tiesvedības lauks:

Strīdi par laulības šķiršanu un attiecīga atvasināta tiesvedība

Mantojuma strīdi un turpmākās izpildes procedūras

Apbalvojumi

CET-6
Juridiskā profesionālā kvalifikācija 

Valodas

Ķīniešu , angļu valoda