2

Džoijs Vu (Jaunākais līdzstrādnieks

Izglītība

No 2013. gada septembra līdz 2017. gada jūlijam tiesību zinātņu bakalaurs, Austrumķīnas Politikas un tiesību universitāte
No 2018. gada septembra līdz 2020. gada februārim, tiesību maģistrs (starptautiskās uzņēmējdarbības tiesības), Bristoles universitāte

Pieredzes

WU koncentrējas uz pārrobežu ģimenes un bagātības mantošanu, civilo un komerciālo strīdu risināšanu un korporatīvo pārvaldību. Jo īpaši viņš labi strādā juridiskajos pakalpojumos, kas saistīti ar ārzemnieku aktīvu apstrādi Ķīnā.

Tiesvedības lauks:
Strīdi par laulības šķiršanu un attiecīga atvasināta tiesvedība
Mantojuma strīdi un turpmākās izpildes procedūras

Lauks, kas nav tiesas process: 
Ikdienas saziņa ar klientiem, kuriem nepieciešama juridiskā konsultācija, tādu pamata instrumentu sastādīšana, kas nav saistīti ar tiesvedību par kapitāla pārskaitīšanu un rīkošanās turēšanas līgumu, utt .; mantojuma tiesību un notariālās apliecināšanas kārtība un palīdzība ārvalstu klientiem risināt iekšzemes nekustamā īpašuma darījumus un nodokļu jautājumus.

Apbalvojumi

CET-6
Juridiskā profesionālā kvalifikācija 

Valodas

Ķīniešu , angļu valoda