video_img
Кантип кытайлыктар акчаларын Кытайдан сыртка чыгарып, чет мамлекеттерден кыймылсыз мүлк сатып алышат?

video_img
Кытайдагы мүлктөрдү чет өлкөлүктөргө мурастоонун үч жолу

video_img
Ковид-19 кризисинин учурунда Кытайдын активине керээз жасаңыз