3

რებეკა ჰუანგი (Paralegal

Განათლება

2015 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის ივლისამდე, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი, სოოჩოვის უნივერსიტეტი

2019 წლის აგვისტოდან 2020 წლის ოქტომბრამდე, ჰონგ კონგის ქალაქის უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრი (საერთაშორისო ეკონომიკური სამართალი)

სასამართლო დავის ველი:

განქორწინების დავები და შესაბამისი დავა

სამკვიდრო დავები და შემდგომი შესრულების პროცედურები

წარჩინებულთა

CET-6
იურიდიული პროფესიული კვალიფიკაცია 

ენები

ჩინური ინგლისური