3

Rebecca Huang (Paralegal)

Kev kawm

Lub Cuaj Hli 2015 txog Lub Xya Hli 2019, Kawm Ntawv Txoj Cai, Soochow University

Lub Yim Hli 2019 txog Kaum Hli 2020, Master of Law (International Economic Law), Lub Nroog University of Hong Kong

Raug foob:

Kev sib nrauj tsis sib haum thiab cov teeb meem sib hais plaub

Kev sib cav sib ceg thiab rov ua tiav cov txheej txheem

Neej Neeg Ua Neej

CET-6
Kev Tsim Kho Kev Raug Cai 

Cov lus

Lus Suav , Askiv