3

Rebecca Huang (Paragyfreithiol)

Addysg

Medi 2015 i Orffennaf 2019, Baglor y Gyfraith, Prifysgol Soochow

Awst 2019 i Hydref 2020, Meistr y Gyfraith (Cyfraith Economaidd Ryngwladol), Prifysgol Dinas Hong Kong

Maes ymgyfreitha:

Anghydfodau ysgariad ac ymgyfreitha deilliedig perthnasol

Anghydfodau etifeddiaeth a gweithdrefnau gweithredu dilynol

Anrhydeddau

CET-6
Cymhwyster Proffesiynol Cyfreithiol 

Ieithoedd

Tsieineaidd , Saesneg