SWYDDFEYDD CYFRAITH TIR (PENNAETH SHANGHAI)

Mae Swyddfeydd Cyfraith Glanio Shanghai yn gwmni cyfreithiol gwasanaeth llawn gyda'i bencadlys yn eistedd yn Shanghai. Sefydlwyd y cwmni yn 2004, ac mae wedi cael ei ad-drefnu ym mis Mawrth 2018 ac o'r adeg honno mae'n cael bywyd newydd. Mae'n cael ei gydnabod fel un o gwmnïau cyfreithiol mwyaf arloesol Tsieina gyda'r egwyddor o “ArbenigeddRhyngwladoli a Graddfa“, Lle Arbenigedd yn cyfeirio at y gofyniad bod yn RHAID i bob cyfreithiwr yn Landing gael un maes craidd o ymarfer y gyfraith gyda dau faes atodol ar y mwyaf fel y gall ein gweithwyr proffesiynol ddarparu'r gwasanaethau gorau yn y farchnad gyfreithiol; Mae rhyngwladoli yn cyfeirio at ein hamcan uchelgeisiol i greu cwmni cyfreithiol gwirioneddol ryngwladol gyda chartref yn Tsieina, ac mae Scale yn cyfeirio at y syniad ein bod ni eisiau bod yn gwmni cryf ond nad ydyn ni eisiau bod yn gwmni “mawr” cyfiawn fel rydyn ni am leihau problem gwrthdaro buddiannau a rheoli ein risgiau. Mae Landing yn ymdrechu i ddod y cwmni cyfreithiol rhyngwladol haenog gorau yn y byd sy'n cael ei arwain gan gyfreithwyr Tsieineaidd. 

/about-us

Gall cyfreithwyr yn Landing yn gyffredinol ddarparu gwasanaethau llawn i gleientiaid ym mhob taith a diwydiant megis deddfau teulu (cynllunio ystadau), nwyddau, isadeileddau, ynni, eiddo tiriog, adeiladu ac adeiladu, ariannol ac yswiriant, gofal iechyd, fferyllol, telathrebu, cyfryngau, eiddo deallusol, adloniant yn ogystal â manwerthu defnyddwyr yn Tsieina.

Mae gan lanio ganghennau domestig yn Beijing, Shenzhen, Lanzhou, Changsha, Wulumuqi, Xi'an a Taiyuan gyda mwy i ddod yn y blynyddoedd i ddod. Yn ôl ein hegwyddor o Ryngwladoli Ymosodol, mae ganddo ganghennau tramor yn yr Unol Daleithiau, India (Delhi, Mumbai, a Pune), Singapore, Indonesia, Bangladesh, Philippines a Cambodia. Mae ein “tiriogaeth” yn y dyfodol yn cwmpasu'r rhan fwyaf o'r gwledydd sy'n datblygu ledled y byd.

Gyda mynediad i blatfform byd-eang, mae ein hatwrneiod profiadol a'n cyfreithwyr mewn rhwydwaith helaeth ledled y byd yn gweithio gyda chleientiaid i'w helpu i ddeall
heriau lleol, llywio trwy gymhlethdod rhanbarthol a dod o hyd i fasnachol
atebion sy'n darparu mantais gystadleuol i'n cleientiaid.