SWYDDFEYDD CYFRAITH TIR (PENNAETH SHANGHAI)
 • devoted to provide China-related legal information to foreign individuals and overseas Chinese

  Trawsffiniol

  wedi'i neilltuo i ddarparu gwybodaeth gyfreithiol sy'n gysylltiedig â Tsieina i unigolion tramor a Tsieineaid tramor
 • our professionals can deliver the best services in the legal market

  Proffesiynol

  gall ein gweithwyr proffesiynol ddarparu'r gwasanaethau gorau yn y farchnad gyfreithiol
 • Our Team has been providing foreign-related legal services to clients back from year 2007, and has worked in the top law firms in China all the way to date.

  Profiadol

  Mae ein Tîm wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfreithiol cysylltiedig â thramor i gleientiaid yn ôl o flwyddyn 2007, ac wedi gweithio yn y cwmnïau cyfreithiol gorau yn Tsieina yr holl ffordd hyd yn hyn.

yn para newyddion

mwy +