4

Lei Tian

Starší partner

Senior Partner ve společnosti Shanghai Landing Law Offices
Magistr práva, čínská univerzita Renmin
Pan Tian je zakládajícím partnerem a senior partnerem Shanghai Landing Law Offices, hostujícím výzkumným pracovníkem Čínské lidové univerzity veřejné bezpečnosti, generálním tajemníkem „China Criminal Legal Risk Governance (Suzhou) Forum“ časopisu Fangyuan (Magazine Fangyuan je pod dohledem Supreme People's Procuratorate), mentor mimo areál právnické školy Jiangsu Normal University a člen skupiny talentů vrcholového managementu společností kótovaných na burze uznaných Čínskou regulační komisí pro cenné papíry. 

Před příchodem do šanghajských přistávacích právních kanceláří pracoval Tian ve známé mezinárodní advokátní kanceláři a byl jmenován členem trestního výboru v čínské advokátní kanceláři. Uvádí se v něm mnoho důležitých médií, včetně People's Daily, China Youth Daily, Sina, Sohu. Pan Tian obhajoval klienty v několika významných případech, z nichž jeden zahrnuje známého podnikatele organizace Taishan a nejvýznamnějšího vládního úředníka v kauze výbuchu Kunshan.
S pevným teoretickým základem a bohatými praktickými zkušenostmi se pan Tian vždy snaží o zákonná práva a zájmy svých klientů. Mnoho případů bylo zamítnuto a nebylo stíháno, aby bylo dosaženo právního účinku neviny. Dále poskytoval řadu společností trestněprávním službám, včetně prevence trestněprávních rizik a podnikové protikorupce.

Představení týmového obchodního směru

Působení jako obhájce podezřelých a obžalovaných ve fázích vyšetřování, vyšetřování za účelem stíhání, soudního řízení, přezkumu trestů smrti a dalších trestních řízení
Zastupování obětí, aby se účastnili trestního řízení a vedli trestné náhodné civilní žaloby
Zastupující strany při oznamování a obviňování trestních případů
Zastupující strany pro zahájení trestního soukromého stíhání
Školení a konzultace o prevenci trestněprávních rizik podniků a podnikatelů a předcházení úředním trestným činům
Trestní služby bez vedení soudních sporů
Ostatní právní služby související s trestním řízením

kontaktní informace

Telefon: +86 137-1680-5080

E-mailem: lei.tian@landinglawyer.com