2

Joey Wu (Mlađi saradnik

Obrazovanje

Od septembra 2013. do jula 2017. godine, diplomirani pravnik, Univerzitet političkih nauka i prava u Istočnoj Kini
Od septembra 2018. do februara 2020. godine, magistar prava (međunarodno poslovno pravo), Univerzitet u Bristolu

Iskustva

WU se fokusira na prekogranično nasljeđivanje porodice i bogatstva, rješavanje građanskih i privrednih sporova i korporativno upravljanje. Naročito mu ide u pravnim službama za tretman imovine u Kini za strance.

Parnično polje:
Spori oko razvoda i relevantne izvedene parnice
Sporovi o nasljeđivanju i naknadni postupci izvršenja

Polje van parnice: 
Svakodnevna komunikacija sa klijentima kojima je potreban pravni savet, sastav osnovnih vanparničnih instrumenata o prenosu kapitala i delujućem ugovoru o držanju, itd .; bavljenje nasljednim pravom i voljom kod javnog bilježnika, te pomoć stranim kupcima u rješavanju poslova sa nekretninama u zemlji i poreza.

Svaka čast

CET-6
Kvalifikacija pravne struke 

Jezici

Kineski, engleski